OKO PROROKA

OKO PROROKA, projekt w przestrzeni publicznej, Gellerup*, Aarhus, Dania 2017 

Współpraca: Sigrids Stue art platform 

*Gellerup – dzielnica immigrancka Aarhus, zamieszkana głównie przez przybyszów z Bliskiego Wschodu (około 80%)

Punktem wyjścia projektu był okrągły przystanek autobusowy w dzielnicy Gellerup. Jego oryginalna forma została połączona z motywem Oka Proroka – amuletu popularnego na Bliskim Wschodzie. Oko Proroka, z arabskiego NAZAR, to amulet, który ma chronić przed „złym okiem”. Słowo to oznacza wzrok lub widzenie. Często motyw ten można spotkać m.in. w Turcji, Libanie, Palestynie, Izraelu, Egipcie, Iranie, Iraku..