I HAVE A DREAM

I HAVE A DREAM, projekt w przestrzeni publicznej, 

Katowice Street Art AiR 2018 / „Katowice Miasto Ogrodów”

Projekt składał się z Ogrodu Zen na hałdzie oraz Sennika Śląskiego. Hałda, kopalnia, ogród zen, gierkówka, aleja gwiazd, Spodek, węglowe SPA, kluski śląskie, smog, miasto-ogród, palma… To tylko niektóre z ponad 100 haseł, które można znaleźć w „Senniku Śląskim”. Sennik interpretuje symbole senne z uwzględnieniem „archetypów” charakterystycznych dla kultury, natury i historii Śląska. To część projektu miejskiego „I have a Dream” w ramach programu rezydencyjnego Katowice Street Art AiR 2018.

Ogród Zen* na hałdzie w Kostuchnie / Katowice Materiały: biały żwir, kamienie, rośliny Do katalogu symboli zebranych w Senniku dołącza w tym roku nowy element krajobrazu. „Ogród zen” na katowickiej hałdzie w Kostuchnie. Ogród zen to najbardziej minimalistyczna odmiana ogrodu japońskiego – krajobraz w miniaturze, kompozycja naturalnych elementów w przestrzeni. Ogrody japońskie cechuje harmonia i prostota, a stałymi elementami są tu woda oraz kamienie. W symbolice buddyjskiej woda i kamień to ” Yin i Yang” – przeciwstawne elementy wzajemnie się dopełniające. Woda (morze, rzeka) może być przedstawiona za pomocą białego piasku lub żwiru, zaś skały i kamienie to góry. W doskonałości i harmonii ogrodów japońskich można dopatrywać się odwiecznej tęsknoty człowieka za szczęściem, a nawet rajem utraconym. Klasyczne ogrody zen były tworzone przy świątyniach buddyjskich, miały symbolizować istotę natury oraz pomagać mnichom w medytacji. Czyż hałda w Kostuchnie nie jest miejscem idealnym do medytacji?